Nota prawna

Ubezpieczenie adwokatów i radców prawnych
 

Adwokaci i radcowie prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu (art. 10 Ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2010, nr 47, poz. 278).

Wyłączenie odpowiedzialności
 

Wszelkie materiały na niniejszej witrynie internetowej zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie. Kancelaria Radcy Prawnego Dariusza Iwaszkiewicza nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej witryny. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusza Iwaszkiewicza stara się umieszczać w niniejszej witrynie materiały o najnowszych wydarzeniach w dziedzinach prawa, w których się specjalizuje, nie może jednak zagwarantować dokładności, skuteczności czy przydatności jakiejkolwiek informacji prawnej zawartej w materiałach tu umieszczonych.

Ochrona prywatności

 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników: Dane osobowe zawarte w formularzach jak również inne dane osobowe użytkowników zebrane za pośrednictwem niniejszej witryny Kancelaria Radcy Prawnego Dariusza Iwaszkiewicza przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych: Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe Kancelarii Radcy Prawnego Dariusza Iwaszkiewicza, kancelaria zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

 

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku: Kancelaria Radcy Prawnego Dariusza Iwaszkiewicza nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google+ Clean
  • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone