Czy depozyty w bankach są bezpieczne?

April 27, 2016

W Polsce funkcjonuje system gwarancji depozytów, czyli system, którego celem jest ochrona wkładów powierzonych instytucjom kredytowym (bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym) w sytuacji wystąpienia niewypłacalności tych instytucji. Podmiotem, która zarządza systemem gwarantowania depozytów, jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Systemem gwarantowania depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego objęte są środki zgromadzone:

- we wszystkich bankach krajowych, tzn. mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę ich działalności (w formie spółek akcyjnych, spółdzielczych oraz państwowych),

- we wszystkich spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

 

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej, oddziały banków mających siedzibę w innych państwach będących członkami Unii, a wykonujące działalność na terytorium Polski, przynależą do systemu gwarantowania depozytów kraju macierzystego (kraju siedziby). Zgodnie z przyjętą w marcu 2009 r. nowelizacją dyrektywy 94/19/WE poziom gwarancji we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej od 31 grudnia 2010 r. powinien wynosić 100 000 euro.

 

Gwarancjami BFG w 100 proc. objęte są depozyty zgromadzone przez jedną osobę na rachunkach prowadzonych przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, będące uczestnikami systemu gwarantowania, do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 tys. euro. Środki pieniężne zgromadzone w danej instytucji - niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz lokatę terminową) - są traktowane jako jeden depozyt. Rachunki wspólne (np. należące do współmałżonków) również objęte są gwarancjami, przy czym w przypadku tych rachunków kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. W tym celu środki na rachunku dzielone są między wszystkich współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma - na tyle równych części, ilu jest współposiadaczy.

 

Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie produkty oszczędnościowe czy inwestycyjne oferowane przez banki będą objęte gwarancjami BFG. Przykładowo „lokata" w formie nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, nawet jeśli jest zawierana za pośrednictwem banku, nie jest objęta gwarancjami BFG.

 

Informacje zaczerpnięte z http://rf.gov.pl/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi-bankowo-finansowe/Czy_depozyty_w_bankach_sa_bezpieczne___22236

 

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags