Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku ze szkodą spowodowaną ruchem zakładu górniczego

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 196) właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z przepisami prawa. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody. Stosownie do treści art. 151 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu szkód górniczych możliwe jest po wyczerpaniu postępowania ugodowego. Warunek wyczerpania postępowania ugodowego jest spełniony, jeżeli przedsiębiorca odmówił zawarcia ugody lub jeżeli od skierowania przez poszkodowanego roszczenia wobec przedsiębiorcy upłynęło 30 dni, chyba że poszkodowany, zgłaszając żądanie zawarcia ugody, wyznaczy dłuższy termin. W tym miejscu należy wskazać, że w świetle art. 96 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

#prawogeologiczneigórnicze #odszkodowania #adwokatłódź #prawnikłódź #adwokatlodz

Wyróżnione Posty
Ostatnie Posty
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.