Czy mój pracodawca może zachować w aktach pracowniczych kopię złożonego przeze mnie oświadczenia lustracyjnego?

January 4, 2016

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63 poz. 425 ze zm.) organy, którym składane są oświadczenia lustracyjne, mają obowiązek przekazać je niezwłocznie do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. W aktualnym stanie prawnym nie istnieje przepis upoważniający pracodawcę do przechowywania kopii oświadczeń lustracyjnych w aktach pracowniczych. Pracodawca nie jest bowiem adresatem oświadczenia wiedzy składanego poprzez wypełnienie oświadczenia lustracyjnego. Zadaniem organów, którym składane są oświadczenia lustracyjne jest wyłącznie zebranie oraz przesłanie oświadczeń do Instytutu Pamięci Narodowej celem ich rozpoznania w trybie określonym w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63 poz. 424 ze zm.). Funkcji tej nie można utożsamiać z rolą administratora lub dysponenta danych zawartych w złożonych oświadczeniach lustracyjnych.

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags