Otrzymuję materiały reklamowe, od wydawnictwa X. Przesyłki są imienne, z prawidłowym wskazaniem mojego adresu zamieszkania. Nie udostępniałem nadawcy moich danych (jak je pozyskano?) i nie życzę sobie dalszej korespondencji. Co powinienem zrobić?

December 18, 2015

Przedstawioną sprawę należy rozpatrywać na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Ustawa reguluje problematykę przetwarzania danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres oraz określa obowiązki podmiotów gromadzących te dane i prawa osób, których dane dotyczą.

 

Zgodnie z art. 32 ustawy każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących jej danych. Na wniosek, administrator danych zobowiązany jest poinformować o przysługujących prawach oraz udzielić informacji odnośnie danych osobowych wnioskodawcy, a w szczególności podać w formie zrozumiałej:
1) jakie dane osobowe zawiera prowadzony przez niego zbiór,
2) w jaki sposób zebrano dane,
3) w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,
4) w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.

 

W razie nie udzielenia przez wydawnictwo X żądanych informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, jak również w wypadku gdyby treść odpowiedzi nie była satysfakcjonująca (np. odmówiono usunięcia danych ze zbioru), można złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Skarga taka powinna zawierać imię, nazwisko i adres, dokładne określenie (nazwa i adres siedziby) podmiotu, który dopuścił się naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, dowód doręczenia administratorowi złożonego wniosku oraz żądanie wnioskodawcy. Skarga wniesiona do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 złotych i jest rozpoznawana w trybie określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów odrębnych zawartych w wyżej wymienionych przepisach.

 

Materiał pobrany z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/otrzymuję-materiały-reklamowe-od-wydawnictwa-x-przesyłki-są-imienne-z-prawidłowym-wskazaniem

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags