Mam w mieszkaniu wodomierze. Czy zarządca budynku może obciążyć mnie obowiązkiem zapłaty za dostawę

Jest to zgodne z prawem. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi, że ilość wody dostarczonej do budynku ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego w budynku, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego rozlicza się z przedsiębiorstwem dostarczającym wodę według powyższych zasad. Suma obciążeń za wodę i ścieki, w rozliczeniu pomiędzy właścicielem (zarządcą) budynku wielolokalowego a użytkownikiem lokalu w tym budynku nie może być wyższa od kosztów ponoszonych przez zarządcę (właściciela) na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Właściciel lub zarządca musi natomiast dokonać wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża się osoby korzystające z mieszkań w tym budynku.


Materiał pobrany z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/mam-w-mieszkaniu-wodomierze-czy-zarządca-budynku-może-obciążyć-mnie-obowiązkiem-zapłaty-za-0

#prawoadministracyjne #nieruchomości #adwokatłódź #prawnikłódź #adwokatlodz

Wyróżnione Posty
Ostatnie Posty
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.