Kupiłem mieszkanie, w budynku działa tzw. wspólnota mieszkaniowa. Czy muszę do niej należeć?

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy samego prawa w każdym budynku, w którym lokale mieszkalne stanowią własność więcej niż jednego podmiotu. Właściciel mieszkania jest automatycznie członkiem wspólnoty mieszkaniowej, niezależnie od tego, czy jest to zgodne z jego wolą, czy też nie. Wspólnota mieszkaniowa decyduje o wszystkich najważniejszych sprawach, dotyczących nieruchomości wspólnej (nieruchomość wspólną stanowi grunt, na którym znajduje się budynek oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali). Wspólnota decyduje m.in. o tym, jaki podmiot zarządza (administruje) nieruchomością, jaka jest wysokość zaliczek, płaconych przez właścicieli co miesiąc na pokrycie kosztów zarządu, jakie remonty będą przeprowadzane itp. Przynajmniej raz w roku, do końca pierwszego kwartału, powinno odbyć się zebranie wspólnoty mieszkaniowej, na którym wszystkie najistotniejsze decyzje podejmowane są w formie uchwał. Każdy właściciel może zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej do sądu w terminie 6 tygodni od daty jej podjęcia.


Materiał pobrany z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kupiłem-mieszkanie-w-budynku-dział-tzw-wspólnota-mieszkaniowa-czy-muszę-do-niej-należeć

#nieruchomości #wspólnotamieszkaniowa #adwokatłódź #prawnikłódź #adwokatlodz

Wyróżnione Posty
Ostatnie Posty
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.