Jakie środki prawne przysługują w przypadku, gdy organ administracji publicznej nie udostępnia infor

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz.1198) w takiej sytuacji istnieje możliwość wniesienia skargi na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga na bezczynność organu ma bowiem na celu zobowiązanie wyrokiem sądowym wskazanego organu do podjęcia określonych działań (np. do udostępnienia informacji publicznej bądź też wydania decyzji odmownej w tym przedmiocie).

#informacjapubliczna #prawoadministracyjne #adwokatłódź #prawnikłódź #adwokatlodz

Wyróżnione Posty
Ostatnie Posty
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.