Jakie środki prawne przysługują w przypadku, gdy organ administracji publicznej nie udostępnia informacji publicznej albo nie rozpoznał mojego wniosku o udostępnienie informacji publicznej lub odmawia wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej?

November 26, 2015

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz.1198) w takiej sytuacji istnieje możliwość wniesienia skargi na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga na bezczynność organu ma bowiem na celu zobowiązanie wyrokiem sądowym wskazanego organu do podjęcia określonych działań (np. do udostępnienia informacji publicznej bądź też wydania decyzji odmownej w tym przedmiocie).

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags