RPO ws. mężczyzny przetrzymywanego w zakładzie psychiatrycznym

78-letni mężczyzna, który na skutek uwzględnienia przez Sąd Najwyższy kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich powinien zostać zwolniony po 11 latach bezpodstawnego przebywania w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kasacja-rpo-dot-umieszczenia-w-zakladzie-psychiatrycznym), nie został wypuszczony. W tym samym dniu w którym do Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych wpłynęło orzeczenie Sądu Najwyższego, obligujące do zwolnienia mężczyzny, mężczyznę przyjęto do szpitala w trybie bez zgody pacjenta tzn. wskazując, iż z uwagi na chorobę zagraża bezpośrednio własnemu życiu lub życiu lub zdrowiu innych osób. Z informacji uzyskanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, iż podstawy te nie zachodzą.


W związku z niepokojącymi informacjami podważającymi zasadność stosowanych względem tego mężczyzny środków, Rzecznik Praw Obywatelskich podejmie natychmiastowe kroki w sprawie.


Materiał pobrany z https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-ws-mezczyzny-przetrzymywanego-w-zakladzie-psychiatrycznym

#prawokarne #środkizabezpieczające

Wyróżnione Posty
Ostatnie Posty
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.