Jakie działania może podjąć właściciel lokalu, w sytuacji w której gmina zwleka ze wskazaniem lokalu

Środkiem prawnym przewidzianym w sytuacji, w której gmina zwleka ze wskazaniem lokalu socjalnego jest roszczenie odszkodowawcze, o którym stanowi art.18 ust.5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 kodeksu cywilnego. Na gruncie w/w przepisów możliwe jest dochodzenie od gminy odszkodowania na zasadach ogólnych, co oznacza, że naprawienie szkody może obejmować straty, które poszkodowany właściciel poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

#prawocywilne #nieruchomości

Wyróżnione Posty
Ostatnie Posty
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.