Jakie działania może podjąć właściciel lokalu, w sytuacji w której gmina zwleka ze wskazaniem lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego z mocy wyroku eksmisyjnego, a właściciel ma ograniczone prawo do swobodnego korzystania z lokalu?

September 30, 2015

Środkiem prawnym przewidzianym w sytuacji, w której gmina zwleka ze wskazaniem lokalu socjalnego jest roszczenie odszkodowawcze, o którym stanowi art.18 ust.5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 kodeksu cywilnego.  Na gruncie w/w przepisów możliwe jest dochodzenie od gminy odszkodowania na zasadach ogólnych, co oznacza, że naprawienie szkody może obejmować straty, które poszkodowany właściciel poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags