Sąd w wyroku orzekł o solidarnym obowiązku - osób zamieszkujących w lokalu - spłaty zadłużenia wobec

Odpowiedzialność solidarna charakteryzuje się tym, że każdy z dłużników zobowiązany jest wobec wierzyciela do spełnienia całego świadczenia, tak jakby był jedynym dłużnikiem. Wierzyciel może zaś – według swego wyboru – żądać spełnienia całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Instytucję odpowiedzialności solidarnej regulują przepisy Kodeksu cywilnego – art. 366 i nast. Reasumując, wynajmujący ma prawo dochodzić od jednego z najemców całości kwoty, która została zasądzona w wyroku.

#prawocywilne #najem

Wyróżnione Posty
Ostatnie Posty
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.