Prawo Zamówień Publicznych

 

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w sprawach zamówień publicznych na rzecz zamawiających, jak i dla wykonawców. 

 

Po stronie wykonawców w głównej mierze dokonujemy analizy regulacji przetargowych oraz pod tym kątem doradzamy w procesie przygotowania oferty. Służymy pomocą w sprawach wymagających zastosowania środków ochrony prawnej. Na dalszym etapie współpracy wspieramy zaś naszego klienta w procesie wykonania, zakończenia oraz rozliczenia zamówienia publicznego. 

Po stronie zamawiających nasze usługi skupiają się między innymi na doradztwie przy redagowaniu SIWZ - specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz redagowaniu regulaminów, instrukcji oraz innych wewnętrznych aktów ustalających reguły postępowania w sprawach zamówień publicznych. W poszczególnych postępowaniach przetargowych służymy pomocą w ich przygotowaniu oraz przeprowadzaniu.

Pracownicy naszej Kancelarii przygotowują dla zamawiających wzorce umowne, a także konkretne umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Na zlecenie zamawiających, prawnicy naszej Kancelarii sporządzają opinie prawne na temat stosowania konkretnych przepisów lub rozwiązywania problemów powstałych na kanwie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W sprawach spornych Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz w postępowaniach przed sądem ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Zastępstwo procesowe świadczymy zarówno na rzecz zamawiających i wykonawców.

 

Podejmowane czynności: 

 • przygotowywanie, opiniowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, oświadczenia),

 • przygotowywanie, opiniowanie umów w zamówieniach publicznych,

 • prowadzenie postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą,

 • reprezentacja w zagranicznych zamówieniach publicznych,

 • wniesienie skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO),

 • sporządzanie umowy konsorcjum,

 • weryfikacja ofert,

 • weryfikacja zasadności odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawcy.

 

 

 

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Google+ Clean
 • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone