Prawo Ubezpieczeń

 

 

Nasza Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną w zakresie ubezpieczeń społecznych w tym w sprawach o renty, emerytury, zasiłki i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS. 

 

W ramach powierzonych postępowań sporządzamy: 

 • odwołania od decyzji ZUS w zakresie faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej;

 • odwołania od decyzji ZUS w zakresie zaniżania przez ZUS wysokości zasiłków;

 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podlegania pod ubezpieczenia społeczne;

 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podważania umowy o pracę;

 • sprzeciwy od orzeczenia lekarza orzecznika.

 

Doradztwo i obsługa prawna obejmuje w szczególności sprawy dotyczące:

 • zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego;

 • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

 • świadczenia wychowawczego 500+;

 • renty z tytułu niezdolności do pracy;

 • świadczenia rehabilitacyjnego;

 • świadczeń z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych (emerytura w obniżonym wieku emerytalnym, rekompensata za pracę w warunkach szczególnych);

 • odszkodowań za wypadek przy pracy;

 • odszkodowań za chorobę zawodową;

 • odpowiedzialności osób trzecich za niezapłacone skadki ZUS;

 • ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;

 • rozłożenia na raty niezapłaconych składek ZUS, umorzenia niezapłaconych składek bądź przedawnienia; 

 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

 • ustalenia wysokości kapitału początkowego.

 

 

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Google+ Clean
 • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone