Prawo Spadkowe

 

W zakresie prawa spadkowego specjalizujemy się w następujących sprawach:

 

  • ogólne doradztwo spadkowe (pomoc w sporządzeniu testamentu, analiza testamentów, uregulowanie spraw na wypadek śmierci, pomoc prawna w zakresie zachowku i wydziedziczenia, długów spadkowych),

  • postepowaniania o stwierdzenie nabycia spadku, nabycie zapisu windykacyjnego na podstawie testamentu (w tym podważenie ważności testamentu, podważenie skuteczności poszczególnych rozrządzeń testamentowych, zmiany postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, ustalenie wazności testamentu ustnego, sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku),

  • sprawach o zachowek (dochodzenie zachowku, obrona przed żądaniami zachowku, dochodzenie zachowku przy dziedziczeniu ustawowym w związku z doliczeniem darowizn, dochodzenie zachowku w związku z istnieniem zapisów windykacyjnych, dochodzenie zachowku połączone z dowodzeniem pozorności umów dotyczących nieruchomości, podważanie skuteczności wydziedziczenia, sporzadzanie środków zaskarżenia)

  • innych sprawach spadkowych (postępowania w przedmiocie uchylenia się od skutków przyjęcia zadłużonego spadku, uchylania się od skutków niedochowania terminu do odrzucenia spadku, sprawy o wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku przez małoletniego, dochodzenie wykonania zapisów i poleceń testamentowych, ustalenie niegodności dziedziczenia, wyłączenie małżonka od dziedziczenia, zabezpieczenie spadku, wykonanie testamentów, obniżenie zapisów zwykłych).

 

Szczególny obszar praktyki zawodowej obejmują postepowania działowe (dział spadku w tym dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, z podziałem majątku wspólnego małżonków, podważeniem darowizn, doliczeniem darowizn, dowodzeniem pozorności umów dotyczących nieruchomości).

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google+ Clean
  • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone