Prawo Medyczne i Farmaceutyczne

 

Wieloletnie doświadczenie pracowników naszej Kancelarii, w tym znajomość specyfiki rynku medycznego oraz zagadnień z zakresu medycyny niezbędnych dla potrzeb procesów sądowych pozwala na świadczenie usług obejmujących:

 

 • ocenę zasadności roszczeń spowodowanych błędami w sztuce medycznej,

 • prowadzenie sporów sądowych dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy,

 • reprezentowanie w sprawach dotyczących błędów w sztuce medycznej przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,

 • reprezentowanie w sprawach związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną przed organami lekarskiego samorządu zawodowego,

 • negocjacje z placówkami medycznymi, lekarzami oraz pacjentami,

 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów zabiegów leczniczych, badań i eksperymentów,

 • kompleksową obsługę prawną (zarówno stałą, jak i doraźną) podmiotów leczniczych,

 • obsługę personelu medycznego, w tym także w zakresie prawnych aspektów form zatrudnienia oraz związanych z nimi praw i obowiązków,

 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie analizy i interpretacji przepisów ustaw oraz aktów wykonawczych regulujących kwestie związane z szeroko pojętym prawem medycznym,

 • rejestrację podmiotu leczniczego, jak również obsługę bieżącą działalności podmiotów leczniczych,

 • reprezentację w postępowaniach przed NFZ.
   

Kancelaria gwarantuje indywidualne podejście do Klienta oraz szczególną dbałość o jego interesy, zaplewniając przy tym najwyższy poziom świadczonych usług.Swoją ofertę kierujemy do:

 • podmiotów leczniczych

 • personelu medycznego

 • pacjentów

 

 

 

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Google+ Clean
 • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone