Prawo Karne

 

Z uwagi na specyfikę spraw z zakresu prawa karnego, nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz oskarżonego jak i pokrzywdzonego, działając jako obrońca, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego we wszystkich stadiach postępowania, aż do jego prawomocnego zakończenia.

 

W ramach prowadzonej działalności nasza Kancelaria oferuje:

 • reprezentację na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję i Prokuraturę oraz postępowania sądowego,

 • reprezentację w postępowaniu wykonawczym, w tym składanie wniosków w przedmiocie m.in.: odroczenia wykonania kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w wykonaniu kary, dozoru elektronicznego, zawieszenia wykonania kary,

 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, pism procesowych oraz środków odwoławczych (apelacja, kasacja).

 

Do najczęściej prowadzonych spraw należą:

 • wypadki drogowe

 • prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu

 • oszustwo, wyłudzenie

 • groźby karalne

 • zorganizowane grupy przestępcze

 • kradzież

 • paserstwo

 • rozbój

 • przestępstwa narkotykowe

 • pobicie

 • łapownictwo, płatna protekcja

 • przestępstwa gospodarcze

 • przestępstwa skarbowe

 

 

 

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Google+ Clean
 • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone