Prawo Gospodarcze i Handlowe

 

Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w przedmiocie prowadzenia postępowania związanego z utworzeniem spółek prawa handlowego i ich rejestracją, jak również regulacją stosunków wewnętrznych (starannie przemyślana treść umowy/statutu spółki, wyraźne unormowanie relacji pomiędzy jej organami i wspólnikami, klarowna i niebudząca wątpliwości organizacja procesu decyzyjnego, zastosowanie rozwiązań chroniących majątek spółki oraz interesy jej właścicieli).

 

W ramach gałęzi prawa gospodarczego i handlowego Kancelaria oferuje:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie rejestracji i powstawania spółek prawa handlowego w kraju i zagranicą,

 • wsparcie prawne inwestycji krajowych i zagranicznych indywidualnych przedsiębiorców i grup kapitałowych,

 • obsługę prawną inwestycji sektorów przemysłowych i energetycznych różnych rozmiarów,

 • organizację i obsługę prawną przekształceń i fuzji spółek,

 • organizację i obsługę prawną dobrowolnych i przymusowych likwidacji spółek z uwzględnieniem ściągnięcia wierzytelności oraz rozdysponowaniem mienia spółki z maksymalnym zyskiem.
   

Obsługa prawna w zakresie rozpoczęcia prowadzenia działalności obejmuje:

 • zaproponowanie inwestorowi optymalnej z punktu widzenia potrzeb i rodzaju planowanej działalności formy prawnej działania,

 • przygotowanie umowy inwestycyjnej (umowy wspólników),

 • przygotowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia działalności,

 • uzyskanie niezbędnych rejestracji, zgłoszeń i zezwoleń.

 

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Google+ Clean
 • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone