Iwaszkiewicz Blog

Wiadomości i Artykuły

January 4, 2016

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63 poz. 425 ze zm.) organy, którym składane są oświadczenia lustracyjne,...

December 10, 2015

Czym w istocie umowa zlecenia różni się od umowy o pracę w zakresie praw i obowiązków pracowniczych?

 

Do umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia i umów o świadczenie usług, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. W myśl art. 3531 Kc strony zawierające umowę mogą...

November 20, 2015

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że nie każdy wypadek, który zdarzył się w pracy jest wypadkiem przy pracy.
 

Definicję wypadku przy pracy określa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób...

October 21, 2015

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności (art. 824 § 1 pkt 3 Kpc) nie pozbawia wierzyciela możliwości wszczęcia ponownej egzekucji (art. 826 Kpc). Wierzyciele muszą jednak wówczas spełnić wszystkie wymogi formalne z art. 796 § 1 i 797 Kpc, co...

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Search By Tags
  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google+ Clean
  • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone