Iwaszkiewicz Blog

Wiadomości i Artykuły

November 26, 2015

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz.1198) w takiej sytuacji istnieje możliwość wniesienia skargi na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga na bezczynność organu ma bowi...

November 20, 2015

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że nie każdy wypadek, który zdarzył się w pracy jest wypadkiem przy pracy.
 

Definicję wypadku przy pracy określa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób...

November 20, 2015

Zdrowia prof. Marian Zembala podpisał rozporządzenie określające wzór książeczki zdrowia dziecka. Oznacza to, że książeczka, jako forma obowiązkowej, zewnętrznej dokumentacji medycznej wkrótce trafi do obiegu. - Będzie dużym ułatwieniem dla rodziców i lekarzy, ale prze...

November 19, 2015

78-letni mężczyzna, który na skutek uwzględnienia przez Sąd Najwyższy kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich powinien zostać zwolniony po 11 latach bezpodstawnego przebywania w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kasacja-rpo-dot-umiesz...

November 19, 2015

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wobec powstających w praktyce wątpliwości na tle rozpatrywanych przez organy nadzoru budowlanego spraw, co do zasadności stosowania art. 66 ust. 1 pkt 4 Prawa budowalnego w sytuacji otrz...

November 18, 2015

18 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgłosił udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, sygn. akt: SK 36/15, wszczętym na skutek skargi konstytucyjnej wniesionej przez M. W.

 

Skarżącej odmówiono przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt...

November 10, 2015

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie pięcioletniego terminu na wznowienie postępowania cywilnego. Zdaniem Rzecznika, w pewnych okolicznościach takie ograniczenie czasowe jest niedopuszczalne.

 

Według art. 408 kodeksu postępow...

November 2, 2015

Zarówno ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), jak i akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy, posługują się pojęciami „miejsce zamieszkania”, „adres’, lub „adres zamieszkania” jako informacji nie...

Please reload

Wyróżnione Posty

Wielu osobom błędnie wydaje się, że gdy przesyłają pieniądze do swoich wierzycieli przekazami pocztowymi lub bankowymi, albo przelewem bankowym ze swo...

Dlaczego bank nadal domaga się ode mnie zapłaty, twierdząc że nie zapłaciłem należności, chociaż ja mam dokumenty, że zapłaciłem mu pocztą?

April 20, 2016

1/10
Please reload

Ostatnie Posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Search By Tags
  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google+ Clean
  • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone