Mediacja

Chcąc wspierać naszych klientów w rozwoju ich biznesu – wszelkie spory staramy się rozwiązywać w sposób pozasądowy dążąc do optymalizacji czasu i kosztów klienta.

 

Mediacja jest dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązywania problemów prowadzonym w obecności osoby trzeciej cieszącej się zaufaniem. Jest to metoda ugodowego i tym samym skutecznego rozwiązywania sporów między osobami fizycznymi lub przedsiębiorcami.

 

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów w zakresie:

 

1. mediacji cywilnych, w szczególności wynikających z:

– umów cywilnoprawnych (m.in. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania),

– prawa spadkowego (m.in. zachowek, dział spadku,– sprawy z zakresu prawa rzeczowego m.in. zniesienie współwłasności, służebności drogi koniecznej),

– eksmisji,

– sporów sąsiedzkich,

– sporów konsumenckich.

 

2. mediacji gospodarczych w zakresie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

– niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,

– naruszenie praw autorskich, własności przemysłowej

– sporów wynikających z umowy spółki,

– roszczeń o zapłatę wierzytelności.

 

Na życzenie Klienta Kancelaria może nadzorować przeprowadzenie mediacji w sprawach karnych, pracowniczych, szkolnych i rodzinnych.

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google+ Clean
  • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone