Maria Krężel

Adwokat

 

Partner w ramach wspólnoty organizacyjnej Kancelarii Radcy Prawnego Dariusza Iwaszkiewicza. Nadzoruje prace zespołu ds. obsługi klentów indywidualnych.

 

Ukończyła stancjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek prawo. Beneficjentka programu stypendialnego, w ramach którego odbyła studia na Rheinische Friedrich-Wilhelms Universit ät Bonn. Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek filozofia. Adwokat przynależy do Izby Adwokackiej w Łodzi.

 

Od 2009 roku wykonuje praktykę prawniczą. Do zakresu specjalizacji należą m.in. sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym postepowania związane z orzeczeniem rozwodu, separacji, unieważnieniem małżeństwa, ustaleniem istnienia lub nieistnienia małżeńśtwa, zniesieniem wspólności majątkowej małżeńskiej, odpowiedzialnością małżonków za długi, dochodzeniem roszczeń z tytułu świadczeń alimentacyjnych, ustaleniem miejsca pobytu dziecka oraz kontaktów rodziców z małoletnim, ograniczeniem, pozbawieniem władzy rodzicielskiej oraz przywróceniem pełnej władzy rodzicielskiej, ustaleniem macierzyństwa/ojcostwa, zaprzeczeniem macierzyństwa/ojcostwa oraz ustaleniem bezskuteczności uznania ojcostwa, postepowania związane z adopcjami krajowymi i zagranicznymi jak również sprawy opiekuńcze (opieka, kuratela, rodzina zastępcza).

 

Adwokat specjalizuje się również w sprawach z zakresu prawa spadkowego w szczególności w ramach ogólnego doradztwa spadkowego (pomoc w sporządzeniu testamentu, analiza testamentów, uregulowanie spraw na wypadek śmierci, pomocy prawna w zakresie zachowku i wydziedziczenia, długów spadkowych), postepowaniań o stwierdzenie nabycia spadku, nabycie zapisu windykacyjnego na podstawie testamentu (w tym podważenia ważności testamentu, podważenia skuteczności poszczególnych rozrządzeń testamentowych, zmiany postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, ustalenie wazności testamentu ustnego, sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku), sprawach o zachowek (dochodzenie zachowku, obrona przed żadaniami zachowku, dochodzenie zachowku przy dziedziczeniu ustawowym w związku z doliczeniem darowizn, dochodzenie zachowku w związku z istnieniem zapisów windykacyjnych, dochodzenie zachowku połączone z dowodzeniem pozorności umów dotyczących nieruchomości, podważanie skuteczności wydziedziczenia, sporzadzanie środków zaskarżenia), innych spraw spadkowych (postępowań w przedmiocie uchylenia się od skutków przyjęcia zadłużonego spadku, uchelania się od skutków niedochowania terminu do odrzucenia spadku, spraw o wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku przez małoletniego, dochodzenia wykonania zapisów i poleceń testamentowych, ustalenia niegodności dziedziczenia, wyłączenia małżonka od dziedziczenia, zabezpieczenia spadku, wykonania testamentów, obniżenia zapisów zwykłych).

 

Adwokat współpracuje równiez z klientami zagranicznymi, porozumiewając się z nimi w języku angielskim oraz niemieckim.

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google+ Clean
  • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone