Filip Iwaszkiewicz

Adwokat

 

Absolwent jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek prawo. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Obecnie uczestnik seminarium doktorskiego Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Uczestnik licznych szkoleń organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi, Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, prelegent lokalnych i ogólnopolskich konferencji dotyczących szerokiego spektrum zagadnień z zakresu prawnej obsługi przedsiębiorstw, a także prawa medycznego i farmaceutycznego.

Interesuje się problematyką prawa gospodarczego i handlowego, w tym prawa spółek, prawa ubezpieczeń, ochrony konkurencji i konsumentów, prawa własności przemysłowej oraz prawa farmaceutycznego. 

 

W ramach prowadzonej praktyki adw. Filip Iwaszkiewicz specjalizuje się w bieżącej obsłudze korporacyjnej, jak i prowadzeniu postępowaniań związanych z prawem zobowiązań oraz prawem rzeczowym.

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google+ Clean
  • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone