Prawo Zobowiązań

 

Zobowiązania są częścią prawa cywilnego, które regulują społeczne formy wymiany dóbr i usług, czyli wszelkiego rodzaju usługi czy dobra, które potrafią przedstawić pewną wartość majątkową.

 

Wśród usług świadczonych przez naszą Kancelarię znajdują się m.in.

 • Reprezentacja w postępowaniu pozasądowym i sądowym w związku z wykonywaniem umów nazwanych w tym w szczególności umów sprzedaży, dostaw, najmu, dzierżawy, leasingu, świadczenia usług, pośrednictwa, ubezpieczeń, dzieła i robót budowlanych, pożyczek, jak i nienazwanych,

 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych, regulaminów, wzorców umownych oraz ich analiza pod względem zgodności z prawem,

 • dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów, ochrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami,

 • dochodzenie roszczeń związanych z bezpodstawnym wzbogaceniem i świadczeniem nienależnym, a także czynami niedozwolonymi oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Google+ Clean
 • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone