Prawo Rzeczowe

 

Nasze doradztwo prawne w zakresie prawa rzeczowego obejmuje sprawy związane z kompleksową weryfikacją oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz ruchomości.

 

W powyższym obszarze świadczymy pomoc prawną m.in. w przedmiocie:

 • analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence);

 • reprezentacji w zakresie dochodzenia roszczeń posesoryjnych, windykacyjnych, negatoryjnych oraz roszczeń uzupełniających;

 • sporządzania projektów i negocjowania umów nabycia i sprzedaży nieruchomości, oddawania nieruchomości do używania, w tym umów najmu i dzierżawy, leasingu, a także porozumień w przedmiocie podziału rzeczy wspólnej do korzystania (quoad usum);

 • doradztwa w zakresie ustanawiania i znoszenia obciążeń na nieruchomościach;

 • reprezentacji w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości, w tym mi.in. zasiedzenia, zniesienia współwłasności;

 • ustanowienia, zmiany oraz zniesienia organiczonych praw rzeczowych, min. służebności, użytkowania, spółdzielczego lokatorskiego  i własnościowego prawa do lokalu;

 •  uzyskania pozwoleń administracyjnych, w tym pozwoleń zezwalających na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, pozwoleń na budowę i użytkowanie;

 • ustanowienia, zmiany bądź zniesienia zastawu na rzeczach ruchomych oraz hipoteki. 

 

Chcesz uzyskać więcej informacji? Zapraszamy do skorzystania z zakładki kontakt.

 

 

 

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Google+ Clean
 • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone