Prawo Pracy

 

Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy.

 

W ramach kompleksowej obsługi prawnej związanej z kwestiami prawa pracy i zbiorowego prawa pracy:

 • opiniujemy i sporządzamy umowy z zakresu prawa pracy (umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po zakończeniu stosunku pracy, umowy o zachowanie poufności, umowy o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie),

 • wydajemy opinie z zakresu szeroko pojętego prawa pracy,

 • doradzamy w zakresie wyboru najdogodniejszej formy współpracy (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski),

 • zapewniamy obsługę prawną sporów, w tym sporów zbiorowych z pracodawcą,

 • uczestniczymy w mediacjach i negocjacjach z pracownikami oraz związkami zawodowymi,
   

oraz reprezentujemy pracowników oraz pracodawców w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących:

 • mobbingu,

 • dyskryminacji;

 • nierównego traktowania;

 • naruszenia przywilejów pracowniczych

 • przywrócenia do pracy;

 • odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie bądź rozwiązanie umowy o pracę;

 • wypowiedzenia przez pracodawcę warunków pracy i płacy;

 • wypadków przy pracy;

 • wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

 • wypłaty innych świadczeń związanych z pracą;

 • ustalenia istnienia stosunku pracy.

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Google+ Clean
 • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone