Prawo Konsumenckie

 

Prawo konsumenckie jest dziedziną prawa podlegającą ciągłym zmianom. Wielość oraz złożoność regulacji odnoszących się do ochrony praw konsumentów powoduje konieczność umiejętnego rozpoznania i zastosowania właściwych przepisów prawa.

 

Uwzględniając powyższe okoliczności, Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną obejmującą m.in.:

 • sporządzanie umów, regulaminów, wzorców umownych oraz ich opiniowanie pod względem z zgodności z przepisami prawa oraz ryzykiem występowania w nich tzw. klauzul abuzywnych,

 • reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach postępowania wyjaśniającego oraz postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,

 • reprezentacja w postępowaniu odwoławczym od decyzji Prezesa UOKiK oraz postępowaniu o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Google+ Clean
 • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone