Prawo Autorskie

 

Prawo autorskie jest gałęzią prawa cywilnego obejmującą zakresem regulację ogółu praw przysługujących autorowi utworu upoważniających go do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowych.

 

Zakres praktyki pracowników Kancelarii w ramach prawa autorskiego jak i prawa nowych technologii obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie umów z zakresu prawa autorskiego, w tym umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, umów licencyjnych oraz umów zawieranych z wydawcami i producentami,

 • dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ochrony wizerunku, reprezentacja w postępowaniu pozasądowych oraz sądowym w zakresie dochodzonych roszczeń,

 • zagadnienia prawne związane z integralnością utworów, użytkiem publicznym i prywatnym oraz prawem do wizerunku,

 • problematyka prawa autorskiego w Internecie oraz ocena legalności wykorzystania treści i materiałów w sieci,

 • problematyka prawna domeny internetowej, zagadnienia tzw. "przejęcia domeny",

 • audyty prawne w zakresie oceny prawidłowości i legalności korzystania z utworów w zakresie prawa autorskiego,

 • szeroko pojęte zarządzanie prawami autorskimi.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Google+ Clean
 • LinkedIn Clean

© 2015 by Iwaszkiewicz. Kancelaria Radcy Prawnego

- wszelkie prawa zastrzeżone